Chat madrid online gratis

Posted by / 09-Aug-2020 12:04

Chat madrid online gratis

(Go with Jose on the way to the office.) Word: sabay2 Active Verb: magsabay English Definition: (verb) to go with; to go at the same time L2 Definition: Notes: Examples: Magsabay na kayo nila Bill at Monica papuntang White House.

(You go with Bill and Monica on the way to the White House.) Word: sabi Active Verb: magsabi Passive Verb: sabihin English Definition: (verb) to say; to ask permission; to tell; to relate L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsabi ka muna sa iyong boss kung gusto mong umalis ng matagal.

(You stack the plates in the cupboard.) 2) Salansanin mo ang mga plato.

(Stack the plates.) Word: salansan2 Passive Verb: isalansan English Definition: (verb) to file orderly; to put in an orderly stack L2 Definition: Notes: Examples: Isalansan mong mabuti ang mga plato.

(You go to the office of Erap and ask for some job.) 2) Sadyain mo ang opisina ni Erap para humingi ka ng trabaho.

(Go to the office of Erap and ask for a job.) Word: sadya4 Active Verb: manadya English Definition: (verb) to do intentionally L2 Definition: Notes: Examples: Gustong manadya ni Kenneth na sirain ang buhay ni Bill.

(My head ached when I heard Josie's voice.) Word: saklolo Active Verb: sumaklolo English Definition: (verb) to aid; to succor; to help L2 Definition: Notes: Examples: Sumaklolo kami sa mga nasalanta ng baha.(Stack the plates properly.) Word: salaysay2 Active Verb: magsalaysay Passive Verb: isalaysay English Definition: (verb) to narrate; to relate; to tell a story L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsalaysay ka sa amin ng iyong kuwento.(You tell us your story.) 2) Isalaysay mo sa amin ang nangyari sa iyo kahapon.(We extended some help to the flood victims.) Word: saksak1 Active Verb: sumaksak Passive Verb: saksakin English Definition: (verb) to stab; to pierce L2 Definition: Notes: Examples: 1) Sumaksak ka ng isang blokeng yelo.(You pierce a block of ice.) 2) Saksakin mo sa dibdib ang baka.

Chat madrid online gratis-68Chat madrid online gratis-50Chat madrid online gratis-39

(She did not think that she will be able to pick up some rumor in the party of Maria.) Word: sagot2 Active Verb: sumagot Passive Verb: sagutin English Definition: (verb) to answer; to reply L2 Definition: Notes: Examples: 1) Sumagot ka na ba sa sulat ni Ana? (Let's have an encounter with the enemy.) 2) Sagupain mo ang kalaban.